Turism

Capacitatea și activitatea de cazare turistică

Structurile de primire turistică

În anul 2022 existau pe raza judeţului Vaslui 29 structuri de cazare cu o capacitate de 1005 de locuri. Judeţul Vaslui a fost vizitat de un număr de 47,6 mii turişti cazaţi.

Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare a fost de 22,1% pe total structuri de cazare turistică.

 

Monumente istorice şi obiective turistice

Municipiul Vaslui:

 • Palatul Justiţiei Vaslui (astăzi Judecătoria), sf. sec. al 19-lea;
 • Biserica Domnească Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, ctitor Ştefan cel Mare ;
 • Zona Curţilor Domneşti- rezervaţie arheologică-, sec. al 15-lea ;
 • Casa Mavrocordat, sec. XIX, monument de arhitectură în stil eclectic având faţadele şi interioarele cu ornamentaţii în stuc;
 • Casa Ghica, începutul secolului al XIX-lea , realizată în stil neoclasic;
 • Gimnaziul Mihail Kogălniceanu, 1890-1893, (astăzi Şcoala gimnazială nr. 3) ;
 • Cimitirul Eroilor vasluieni din Războiul pentru Independenţă şi Primul Război Mondial, 1934, ( Mausoleul Peneş Curcanul );
 • Muzeul Ştefan cel Mare din Vaslui, cu secţii de arheologie şi istorie, etnografie şi artă populară , precum şi cu o secţie dedicată artistului Constantin Tănase, originar din acest oraş;
 • Statuia lui Ştefan cel Mare îl înfăţişează pe gloriosul voievod cu o spadă în mână;
 • Monumentul Independenţei din Piaţa Palatului de Justiţie;
 • Parcul Copou, o frumoasă grădina publică, în care aleea principală este bordată de busturile lui Kogălniceanu, Negri, Russo, Eminescu, Creangă.

.

Municipiul Bârlad:

 • Biserica Adormirea Maicii Domnului (Domnească) din vremea domnitorului V. Lupu;
 • Biserica Sf. Gheorghe construită de breasla blănarilor din oraş, biserica Sf. Ilie;
 • Muzeul V. Pârvan şi Teatrul V.I. Popa aflate în sediul fostei Prefecturi (1899);
 • Colegiul Gh. Roşca Codreanu, al II-lea liceu ca vechime  din întreaga Moldovă;
 • Grădina Publică: parc zoologic, statuia lui G. Enescu;
 • Statuia domnitorului Al. I. Cuza, statuia eroului caporal C. Muşat;
 • Casa Sturza (Muzeul Colecţiilor),  începutul secolului al XIX-lea.

 

Municipiul Huşi:

 • Palatul Episcopal, care găzduieşte un muzeu de artă religioasă şi carte veche;
 • Bisericile Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Sf. Gheorghe, Sf. Voievozi;
 • Muzeul Huşi (casa Adam Mitache);
 • Liceul agricol (deţine vinotecă- soiuri reprezentative ale podgoriei Huşi);
 • Palatul Copiilor.

 

. Mediul rural:

 • Conacul Rosetti-Solescu, locul unde a copilărit Elena Cuza;
 • Conacul Rosetti-Balş, sec. al VII-lea, una dintre cele mai vechi clădiri laice din Moldova;
 • Podul Doamnei, 1841, construit de domnitorul Mihai Sturza pe râul Bârlad;
 • Mănăstirile: Floreşti, Mălineşti, Moreni, Grăjdeni, Fâstâci;
 • Bisericile de lemn: Pârveşti, Lipovăţ, Giurcani, Ivăneşti şi Dragomireşti.