Declaratii de interese 2021

di anton doru

di artene genoveva

di barbu alexandru

di bazdara dragos

di boghiu marius

di bolboceanu mirela

di bordeianu camelia

di bordeianu cosmin

di burghelea irina

di camenic anca

di chirila gina

di ciurariu catalin

di epure nicu

di floria bogdan

di hulub relu

di hurdubae dana

di iancu teodor

di igescu marinela

di igescu ovidiu

di lazarescu luminita

di manolache rodica

di mardare liliana

di mardare mihaita

di mihalache gabriel

di munteanu ovidiu

di neacsu angela

di ocheana daniusa

di paiu traian

di pirvan constantin

di pislariu maria

di popa raluca

di popescu liliana

di pricop andrei

di pricope viorica

di spiridon ioan

di zahariuc razvan